Älykkyys on merkityksettömien asioiden huomiotta jättämistä

elokuu 19, 2016
Joskus voi olla vaikeaa sivuuttaa loukkaukset, joita joku meille läheinen on aiheuttanut. Oman itsemme vuoksi meidän on kuitenkin osattava päästää irti.

Winston Churchill on sanonut, että kukaan ei saavuta päämääräänsä, jos he käyttävät aikansa heittelemällä jokaista heitä haukkuvaa koiraa kivellä. Joskus sellaisten asioiden huomiotta jättäminen, joihin et voi itse vaikuttaa, on fiksuin tapa siirtyä eteenpäin ja unohtaa asiat, jotka eivät ole sen arvoisia.

Mutta kuinka sitten tiedämme, mikä on ”sen arvoista” ja mikä ei? Tämä ero meidän kaikkien tulisi ymmärtää, sillä jokainen tilanne on ainutlaatuinen ja henkilökohtainen.

Joillekin sellaisia asioita ovat kritiikki ja negatiiviset ihmiset. Toisille saattaa olla vaikeaa päästää irti henkilökohtaisista peloista ja rajoittavista uskomuksista.

Tänään haluaisimme kutsua sinut pohtimaan tätä tärkeää aihetta, joka koskee henkilökohtaista kasvua: kuinka tietää, milloin kohdata ja päästää irti asioista, jotka estävät meitä siirtymästä eteenpäin.

Älykkään huomiotta jättämisen taito

Älykäs huomiotta jättäminen on taito, hienovarainen osoitus viisaudesta ja kypsyydestä. Meidän ei koskaan tulisi jättää huomiotta mitään oikeasti tärkeää:

  • Ihmisiä, jotka rakastavat meitä ja tukevat kasvuamme.
  • Meidän ei tulisi jättää huomiotta tiettyjä puolia itsessämme, kuten taitojamme, jotka vievät meidät lähemmäs unelmiamme ja päämääriämme.
  • Ei ole koskaan sopivaa jättää huomiotta vastuullamme olevien ihmisten tarpeita.

Lue myös: Huolehditko toisista oman itsesi kustannuksella?

Katsotaanpa muutamia taktiikoita, jotka auttavat meitä toteuttamaan käytännössä joitakin sivuuttamistaidon osatekijöitä.

Perhonen kädellä

Suurin vikamme on onnellisuuden ”siirtäminen”

Eräässä mielenkiintoisessa, Psychology Today -lehden julkaisemassa artikkelissa todettiin, että ihmiset jättävät tilaisuuksia käyttämättä yksinkertaisesti siksi, että he eivät ajattele hetken olevan oikea.

Katso myös: ”Hyvät” ja ”huonot” ihmiset – kuka tuo sinulle onnellisuutta?

Mikä saa meidät uskomaan siihen, että ”nyt ei ole oikea hetki”?

  • Toisten ihmisten mielipiteet ja kritiikki. Esimerkki: et ole onnellinen avioliitossasi, mutta vanhempasi käskevät sinun ”kestää vielä vähän aikaa”.
  • Jatkaminen siitä pelosta, että aiheutamme muille pettymyksen, ja jopa kuvittelemalla, että asiat muuttuvat vielä ja onni ilmestyy ovellemme yhdessä yössä, kunhan vain kestämme hieman kauemmin.

Onnellisuutta ei pitäisi koskaan siirtää myöhemmäksi. Jos mielemme ja sydämemme kertovat meille, että jokin on pielessä, on aika jättää huomiotta kaikki se, joka väittää muuta.

Sen tekeminen vaatii rohkeutta.

Jätä huomiotta kritiikki ja loukkaavat kommentit

Ensi näkemältä saattaa vaikuttaa helpolta jättää huomiotta kritiikki ja loukkaavat kommentit. Todellisuudessa se vaatii kovaa ponnistelua, sillä niillä on suora vaikutus itsetuntoomme.

  • Meihin eniten vaikuttavat negatiiviset kommentit ovat niitä, jotka tulevat suoraan joltakulta, josta välitämme.
  • ”Kuinka voin jättää huomiotta sen, mitä perheeni, puolisoni tai paras ystäväni sanovat?” No, selkeästi ilmaistuna: ihmiset, jotka rakastavat sinua, tukevat onnellisuuttasi ja kunnioittavat sinua.
  • He, jotka välittävät sinusta aidosti, eivät koskaan aseta esteitä henkilökohtaisen kasvusi tielle, vahingoita itsetuntoasi tai vähättele sinua käyttäen hienovaraista sarkasmia tai kieltä, josta paistaa halveksunta.

Tämän tyyppisissä tilanteissa toisten negatiivisen käytöksen huomiotta jättäminen on fiksuin tapa toimia.

Lue myös: Sinkkuna onnellinen: onko se mahdollista?

Heinäpelto ja kädet

Vaatii rohkeutta tunnistaa itseään rajoittavat uskomukset

Joskus pahin vihollisemme on omassa päässämme.

On tiettyjä rajoittavia asenteita ja uskomuksia, joita kuljetamme mukanamme lapsuudesta asti tai jotka omaksumme muilta ihmisiltä. Ne voivat saada meidät uskomaan ajatuksiin kuten ”en osaa” tai ”en pysty”.

  • Joskus heikko itsetunto voi viedä meiltä tarvitsemaamme rohkeutta, jotta voisimme alkaa jättää huomiotta ihmisiä, tilanteita ja asioita, jotka tuovat meille ennemminkin haittaa kuin iloa.
  • Epävarmuus on toinen yleinen syy, joka aiheuttaa ongelmia. Et esimerkiksi koskaan kehtaa kieltäytyä kutsusta tilaisuuteen, johon et oikeasti haluaisi mennä, sillä et pysty sivuuttamaan pelkoa siitä, että kieltäytyminen saattaa sinut huonoon valoon.

Nämä ovat vain useita pieniä esimerkkejä, joista kasaantuessaan saattaa tulla keskeinen tekijä elämässämme, tehden meidät riippuvaisiksi toisten sanomisista sen sijaan, että kuuntelisimme omaa tahtoamme.

Ja se ei ole oikein.

Merkityksettömien asioiden sivuuttamisen opettelu on myös taitoa olla rohkea. Se on vakaumus siitä, että ollaksemme onnellisia meidän on otettava ratkaiseva askel ja vain sanottava ”EI”.

 

UUTISIA VERKOSSA