Aika muuttaa jokaista ihmistä

Aika on pysähtynyt

Aika on sidoksissa kaikkiin niihin kokemuksiin, joita meillä on elämämme aikana. Tämän vuoksi molemmat näistä asioista, aika ja kokemukset, saavat meidät oppimaan, tietämään ja muuttumaan. Olemme niin sidottuja aikaan, että se tuntuu lyhenevän tai pidentyvän riippuen mielentilastamme ja sitä, mitä elämältä odotamme.

Aika, kuten sanotaan, ei kulu turhaan, ja vielä enemmän tämä on totta miettiessäsi sitä, missä pisteessä olit kymmenen vuotta, viisi kuukautta tai kolme viikkoa sitten. Tiedämme, että mikään ei ole suhteellisempaa kuin vuosien kuluminen. Tässä mielessä mittaammekin yleensä aikaa tärkeimpien tapahtumien puitteissa – niiden, jotka ovat määrittäneet elämäämme suuresti, ja jotka tulemme aina muistamaan.

Eläminen tarkoittaa kokemista, ja kokemukset mittaavat aikaa

Mikä tahansa tunne, joka syntyy suorasta yhteydestä todellisuuteen, tarkoittaa muutosta: matkustamme ja tapaamme uusia roolimalleja; löydämme ihmisiä, joilla on sellaisia ajatuksia ja tapoja, joista emme aiemmin tienneet; kasvatamme lapsia; menetämme ihmisiä, joiden ajattelimme olevan elämässämme ikuisesti; saamme rakkautta  ja koemme sydämemme särkymistä… Ja niin edelleen. Ja kaikki tämä, vaikke emme sitä ehkä tajuaisikaan, muuttaa meitä.

Totuus on, että elämällä on erilaisia hintoja, ja yksi näistä hinnoista, kuten jo tiedämme, on kokemusten vastaanottaminen ja niiden yhdistäminen elämämme kulkuun. Tulee olemaan hetkiä, jotka jättävät niin suuren jäljen sinuun, että kuvittelet niiden kestäneen kauemmin kuin ne todellisuudessa kestivätkään – saatat itse asiassa huomata, että toiset ihmiset pitävät näitä sinulle oleellisia hetkiä hyvin lyhyinä. Onkin tässä mielessä kiintoisaa, että sanotaan, että ajan kuluessa ihminen muuttuu.

Tyttö ja lintu

Lisäksi on niin, että se, muistammeko enemmän positiivisia vai negatiivisia asioita, saattaa riippua tunne-elämämme tilasta sekä psyykkisistä ja fyysisistä määrittäjistä. Tästä huolimatta emme unohda todellista onnea, emmekä myöskään unohda suurimpia epäonnistumisiamme

Älä yritä vastustaa muutosta

On selvää, että sellaisissa tilanteissa, joissa koemme tunnetason äärimmäisyyksiä, muutumme, sillä joudumme menemmään syvälle sisimpäämme ja näkemään itsemme täysin uudelle tavalla. Näissä vaiheissa saamme tietää asioista ja arvoista, joista emme ennen tienneet, ja koemme tunteita, joita meillä ei aikaisemmin ollut. Meidän täytyy näinä aikoina selvittää ongelmia sisältämme käsin.

Jos käymme läpi jonkin vaikean ajan, selviämme siitä luultavasti vahvempana. Ja jos olemme olleet väärässä, tiedämme nyt, mitä seuraavalla kerralla tulisi tehdä. Ja jos olemme onnellisia, olemme tyytyväisiä siihen, mikä saa olomme hyväksi, ja pyrimme eroon surusta ja muista vastaavista kokemuksista.

Mikä on kuitenkin varmaa on se, että jonkin kokemuksen läpikäytyämme emme koskaan enää ole sama ihminen kuin sitä ennen, emmekä vanhentuessamme ole koskaan enää samoja ihmisiä kuin nuorempana. Aika muuttaa meitä, ja se muuttaa siten meidän persoonaamme.

Muutoksen vastustaminen on itse asiassa hyödytöntä. Saatat yrittää välttää jotakin, joka on jo tapahtunut, ja ajattelet, että kaikki voi jatkua samoin kuin se aiemmin oli. Todellisuus on kuitenkin jo muuttunut. Ja kuten joku joskus totesi, kaikki muuttuu ja kaikki pysyy ennallaan. Tämä tarkoittaa, että olemuksemme ydin pysyy samana, mutta toisaalta se ei kuitenkaan ole sama kuin ennen.

Ratkaisuna on sopeutuminen ja hyväksyminen

Jos emme pysty vastustamaan muutosta, ainoa tapa kasvaa ihmisenä on hyväksyä se. Meidän tulee hyväksyä itsemme, ja jos emme jostakin syystä enää voi olla rehellisiä periaatteillemme, meidän tulee luoda uusia periaatteita, jotta voisimme helpommin aloittaa alusta. Olisi hyödyllistä ymmärtää, että aika kuluu jokaisen elämässä, ja vain me itse voimme päättää, mitä sillä teemme ja kuinka sen käytämme.

Pari rannalla

Samalla tavalla kuin aika muuttaa sinua, se muuttaa myös niitä ihmisiä, jotka sinun ympärilläsi ovat, ja tästä seuraa, että aika vaikuttaa myös ihmissuhteisiisi.

On hyvin tärkeää ymmärtää, että oman itsensä muuttumisen hyväksyminen on yhtä tärkeää kuin ympärilläsi olevien muuttuminen, olettaen tietysti, että he eivät vahingoita sinua suoranaisesti. Näissä olosuhteissa toinen ihminen luultavasti myös tarvitsee meidän mukautumistamme tilanteeseen.