3 tapaa opettaa lapsellesi tunneälyä

· huhtikuu 12, 2017
Vihan hallinta, oman surullisuuden ymmärtäminen, parempien suhteiden luonti ympärillä oleviin ihmisiin - kaikki nämä asiat kuuluvat käsitteeseen, joka tunnetaan nimellä tunneäly.

Tunneälyn avulla voimme opettaa nuorimmillekin lapsille, kuinka ollaan onnellisempia ja kuinka ympärillä olevaa maailmaa ymmärretään paremmin. Meidän tulisi itse olla tässä heidän parhaita esimerkkejään.

Useimmat meistä ovat kuulleet niistä käsitteistä, jotka kuuluvat tunneälyyn, mistä kuuluu kiitos henkilölle nimeltä Daniel Goleman. Tämän idean sanotaan syntyneen 1940-luvulla.

Tällöin eräät kirjailijat, kuten Edward L. Thorndike ja David Wechsler, ymmärsivät että älykkyydessä oli kyse muustakin kuin vain ihmisen kyvystä olla järkevä tai säilyttää tietoa. Heidän mielestään älykkyys oli paljon muutakin kuin vain matematiikkaa tai kieliä.

Ihmisessä on psykologisia ulottuvuuksia joita ei voida mitata, ja nämä voivat olla tärkeämpiä päivittäisessä elämässä kuin muut asiat.

Se että ihminen osaa hallita vihaansa, ymmärtää surullisuuttansa ja luoda parempia suhteita ympärillään oleviin ihmisiin, kuuluu ideaan, joka nykyisin tunnetaan nimellä tunneäly.

Tyttö askarteli
Epäilemättä olisi hyvin viisasta, jos kouluissa käytettäisiin opetussuunnitelmissa sellaisia menetelmiä joiden avulla lapsia voitaisiin opettaa olemaan kyvykkäitä tunnetasolla.

Siihen asti kun tunneälyä ei kuitenkaan pidetä yhtä tärkeänä kuin vaikkapa matematiikkaa, tätä asiaa kannattaa opettaa lapsille kotona. Lapset voivat oppia sellaisen käytöksen ja viisauden, joka kaikkien ihmisten tulisi osoittaa.

Seuraavassa kerromme kolmesta mahtavasta tavasta, joilla tunneälyä voidaan opettaa lapsille kotona. Asia on hyvin tärkeä, joten jatka lukemista!

Opeta lapsillesi tunneälyä – se kannattaa

Ihmiset oppivat tunneälyä, eikä tässä ei ole tärkeää se, onko henkilö 4- vai 70-vuotias. Niitä perusteita, jotka määrittävät ja luovat tunneälyn, voidaan opettaa joka päivä. Ne tekevät ihmisestä kyvykkäämmän ja onnellisemman.

Mitä tulee lapsiimme, on erittäin sopivaa aloittaa tämä opettaminen jo hyvinkin aikaisessa vaiheessa.

Näin tekemällä voit sisäistää mainitut käsitteet ja kyvyt luonnollisella tavalla. Lapset pystyvät sopeutumaan paremmin kaikkiin sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin tilanteisiin, jotka heidän eteensä elämässä tulevat.

Lue aiheesta lisää: Myrkyllinen perhe – mitä siitä seuraa lapselle?

Esimerkkinä voitaisiin antaa tämä: me ajattelemme, että on oikein että lapsia estetään olemasta koulukiusaamisen toteuttajia tai uhreja. Tämä on yksi tapa, jolla opetamme lapsillemme tunneälyä.

Seuraavassa kerromme tarkemmin sopivista strategioista tunneälyn opettamiseen käytännössä.

Lapsi ja kissa

1. Minun tunteillani on nimet – auta minua ymmärtämään.

Jokainen tuntemus, jokainen kiukunpuuska, hymy tai onnellinen hetki jonka lapsi kokee, niillä jokaisella on nimensä. Tämä on asia, jonka lapsen tulisi oppia niin pain kuin mahdollista.

Lastesi tulisi tietää, kuinka tunteille annetaan nimet. Nämä nimet tulevat toimimaan heidän tunnetason ohjeinaan.

  • Totuttele siihen, että lapsesi sanovat sellaisia lauseita kuten ”Minusta tuntuu… sillä…”. Tämä strategia sallii heidän sanoa sellaisia asioita kuten ”koulussa joku loukkasi minua”.
  • On tärkeää, että teet lastesi olosta mukavan, jotta he voisivat puhua tunteistaan ja ajatuksistaan. On tärkeää, että he saavat tehdä näin ilman että he tuntevat tulevansa sinun taholtasi tuomituiksi.

Lue aiheesta lisää: Opeta lapsillesi nämä tärkeät sanat

 2. Mitä sinä ja minä tunnemme eivät aina ole sama asia.

Hyvin tärkeä osa tunneälyä on empatia. Tämä psykologinen kyky saadaan ajan kuluessa.

  • Itse asiassa 7-8 vuoden ikäisinä lapset ovat ottaneet etäisyyttä individualismistaan. Tämä egoismi on tyypillistä pienille lapsille aina silloin tällöin.
  • Pikkuhiljaa he alkavat puolustaa ystäviään. He alkavat ymmärtää toisten ihmisten näkökulmia sekä tulevat herkiksi toisten hyvinvoinnille.

Tähän aikaan asti on kuitenkin kasvattajien vastuulla, että lapset ovat tietoisia empatiasta päivittäisessä elämässään. Tämä voidaan saada aikaiseksi seuraavien strategioiden avulla:

  • Minkälainen olo luulet, että isoisällä oli tänään? Oliko hän onnellinen, surullinen tai huolestunut? Mitä luulet, että se pikkupoika puistossa tunsi, kun sinä työnsit häntä?
  • Ole itse esimerkkinä lapsellesi. Joka päivä sinun tulisi antaa hänen nähdä sinussa sellainen ihminen, joka välittää toisista, joka ymmärtää toisten tunteita ja joka pystyy näkemään toisten näkökulmat. Jos he näkevät tämän sinussa, lapsesi pystyvät ottamaan sen osaksi omaa käytöstään ilman, että he edes sitä itse tiedostaisivat.
Tunneäly

3.  Auta minua puolustamaan itseäni ja olemaan itsevarma.

Yksi hyvin tärkeä muoto lastesi tunneälyä on kyky olla itsevarma soveliaalla, turvallisella ja kypsällä tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi voi näyttää empatiaa, mutta samalla hän voi ilmaista omat tunteensa, jotta hän voisi puolustaa itseään.

Lue aiheesta lisää: Opeta lapselle rakkautta – ei tottelevaisuutta pelon avulla

On aivan elintärkeää, että lapsemme käyttäytyvät itsevarmalla tavalla. Itsevarmuus mahdollistaa sen, että lapsi voi puolustaa omia oikeuksiaan, suojella omia rajojaan ja eheyttään sekä samaan aikaan kunnioittaa toisten ihmisten oikeuksia.

  • Lasten tulisi olla kykeneviä puhumaan ensimmäisessä persoonassa vapaasti ja ilman pelkoa, jotta he voisivat pyytää tarvitsemiaan asioita. Samaan aikaan heidän tulisi osoittaa kunnioitusta toisia kohtaan.
  • Lapsi, jota kuunnellaan, tulee tietämään, kuinka toisten kanssa viestitään ja kuinka heitä kuunnellaan.
Tyttö ja sydän

Lapsemme eivät aina voi pitää meitä vierellään puolustamassa ja opastamassa heitä jokaisen vaikeuden lävitse.

Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että vanhemmat antaisivat lapsille tehokkaat henkilökohtaiset taidot, jotta he voisivat olla vahvoja, kyvykkäitä ja turvattuja päivittäisessä elämässään.

Muista myös, että sinun tulisi ryhtyä käsittelemään niitä tarpeita ja huolia, joita lapsellasi saattaa olla.